Bàn phím:
Từ điển:
 

bê bối

adj

  • In a pother, in a stew
    • bê bối trăm công nghìn việc: to be in a pother because of great pressure of work
    • hoàn cảnh gia đình bê bối: to be in a pother because of family affairs