Bàn phím:
Từ điển:
 

be bét

adj

 • Crushed to pulp
  • ruộng lúa bị giẫm be bét: the rice crops were trampled to pulp
  • quả chuối nát be bét: the banana was crushed to pulp
 • In a complete mess
  • tính sai be bét: the calculations were a complete mess
  • rượu chè be bét: to drink oneself into a complete mess
  • thiếu be thiếu bét: it was so short in number that it was a complete mess