Bàn phím:
Từ điển:
 

bê bết

adj

  • Smeared all over, splashed all over
    • quần áo bê bết dầu mỡ: clothes smeared all over with oil and grease
    • lấm bê bết từ đầu đến chân: splashed (with mud...) all over from head to foot
  • At a standstill, stagnant
    • công việc bê bết vì không có người điều khiển: the work is at a standstill for lack of leadership