Bàn phím:
Từ điển:
 

be be

  • Bleat (of a goat)