Bàn phím:
Từ điển:
 

be

noun

  • Wine flask
    • rượu ngon chẳng quản be sành: good wine does not mind a terracotta flask

adj

  • Beige
    • chiếc áo mưa màu be: a beige raincoat

verb

  • To build mud embankments on
  • To surround with hands top of heaped vessel (to secure the fullest measure)
    • lấy tay be miệng đấu khi đong đỗ: to surround the top of a measure with one's hands while measuring beans