Bàn phím:
Từ điển:
 

an biên

  • làm cho biên giới được yên ổn