Bàn phím:
Từ điển:
 

ám sát

  • đgt. Giết người một cách bí mật lén lút, có trù tính trước: bị ám sát.