Bàn phím:
Từ điển:
 

ấm no

  • tt. Đủ ăn, đủ mặc: Liệu cả gia đình này có được ấm no không (Ng-hồng).