Bàn phím:
Từ điển:
 

ám muội

  • t. Lén lút, không chính đáng. Ý định ám muội. Việc làm ám muội.