Bàn phím:
Từ điển:
 

ám hại

  • đgt. Giết người một cách lén lút, hãm hại ngầm: ám hại người ngay ám hại bằng thuốc độc bị địch ám hại.