Bàn phím:
Từ điển:
 

ám chỉ

  • đg. Ngầm chỉ người nào, việc gì. Câu nói có ý ám chỉ anh ta.