Bàn phím:
Từ điển:
 

ẩm

  • tt. Thấm nước hoặc chứa nhiều nước: Thóc ẩm; Quần áo ẩm.