Bàn phím:
Từ điển:
 

âm vận

  • dt. (H. âm: tiếng; vận: vần) Vần trong thơ ca: Thi sĩ khéo tìm âm vận.