Bàn phím:
Từ điển:
 

âm tín

  • dt. Tin tức: biệt vô âm tín (tng.).