Bàn phím:
Từ điển:
 

âm phủ

  • d. Cõi âm, thế giới của linh hồn người chết. Chết xuống âm phủ.