Bàn phím:
Từ điển:
 

âm phong

  • gió lạnh, hình như từ cõi âm (cõi chết) đưa đến