Bàn phím:
Từ điển:
 

am pe

  • am-pe dt. (lí) (Pháp: ampère) Đơn vị cường độ dòng điện: Dòng điện 1 am-pe.