Bàn phím:
Từ điển:
 

am mây

  • chùa nhỏ hẻo lánh