Bàn phím:
Từ điển:
 

sinh quyển

  • [Biosphere] Biospäre