Bàn phím:
Từ điển:
 

sinh nhật

  • [birthday] Geburtstag