Bàn phím:
Từ điển:
 

sinh lý học

  • [physiology] Physiologie