Bàn phím:
Từ điển:
 

sinh lý

  • [physiology] Physiologie
  • [physiological] physiologisch