Bàn phím:
Từ điển:
 

sinh học

  • [biology] Biologie