Bàn phím:
Từ điển:
 

sinh hóa học

  • [biochemistry] Biochemie