Bàn phím:
Từ điển:
 

sinh hàn

  • [Refrigerating] kühlend