Bàn phím:
Từ điển:
 

sinh đôi

  • [twin] doppelt, paarig, Zwilling