Bàn phím:
Từ điển:
 

sinh dưỡng

  • [vegetative] vegetativ