Bàn phím:
Từ điển:
 

siêu việt

  • [Transcendent] überweltlich