Bàn phím:
Từ điển:
 

siêu đẳng

  • [super] todschick