Bàn phím:
Từ điển:
 

siêu cường

  • [superpower] Supermacht