Bàn phím:
Từ điển:
 

siêng năng

  • [diligent] fleißig
  • [assiduous] emsig