Bàn phím:
Từ điển:
 

siêng

  • [diligent] fleißig