Bàn phím:
Từ điển:
 

sĩ tốt

  • [man] Mann, Mannsbild