Bàn phím:
Từ điển:
 

si mê

  • [Crazy] verrückt, übergeschnappt