Bàn phím:
Từ điển:
 

âm mao

  • dt. Lông mu của bộ phận sinh dục nữ.