Bàn phím:
Từ điển:
 

sểnh

  • [neglectful] nachlässig