Bàn phím:
Từ điển:
 

sắt tây

  • [tin] Dose, Konserve, Konservenbüchse, Zinn, Zinnblechbüchse