Bàn phím:
Từ điển:
 

sằng sặc

  • [cackling] gackernd, schnatternd