Bàn phím:
Từ điển:
 

sẵn sàng

  • [ready] bereit