Bàn phím:
Từ điển:
 

săn đuổi

  • [Chase] Verfolgung