Bàn phím:
Từ điển:
 

sắm vai

  • [act] Akt, Gesetz, Pose, Tat