Bàn phím:
Từ điển:
 

sắm

  • [to shop] einkaufen