Bàn phím:
Từ điển:
 

sắc đẹp

  • [beauty] Schönheit
  • [glamour] Glanz