Bàn phím:
Từ điển:
 

sáu mươi

  • [sixty] sechzig