Bàn phím:
Từ điển:
 

sâu róm

  • [caterpillar] Raupe