Bàn phím:
Từ điển:
 

sâu mọt

  • [parasite] Parasit, Schmarotzer