Bàn phím:
Từ điển:
 

sâu hiểm

  • [Devilish] teuflisch