Bàn phím:
Từ điển:
 

bo siết

  • [Be stingy] geizen