Bàn phím:
Từ điển:
 

sâu bệnh

  • [insect] Insekt