Bàn phím:
Từ điển:
 

sát nhân

  • [murderous] mörderisch